Sprawdzenie samochodu przed zakupem już od 150 zł.

dowiedz się więcej...

CZYNNE:     PN.-PT. 7-18 SOB. 8-13
KONTAKT:     (34) 353 05 39

CENNIK
Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat.
W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

99 zł - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
63 zł - Badanie motocykla
161 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową
192 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego


Lp.WyszczególnienieWymagane badanie podstawoweCena PLN brutto
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98,00
1.3przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.4przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.5pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
1.6taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
1.7pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
1.8pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)TAK63,00
1.9pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)TAK48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4toksyczności spalin 14,00
2.5poziomu hałasu 20,00
2.6geometrii kół jednej osi 36,00
2.7działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl,motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
6.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
6.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
6.4do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)TAK48,00
6.5w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)TAK82,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48,00
7.4ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51,00


Uwagi:

1. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.


Firma wystawia faktury VAT
wykonanie: DESIGN - intekom